Procesbeheersing

Procesbeheersing is het in beeld brengen, beheersen, verbeteren en begeleiden van een traject naar een gesteld doel.
Het draagt bij aan een efficiënte, effectieve en consistente uitvoering van een project of een organisatie.
Onderstaande beheersingsprocessen rekenen wij tot onze expertise:

V&V Beheersing

Het aantoonbaar en navolgbaar voldoen aan de eisen en het toetsen van producten aan de verwachtingen van de klant.

Kwaliteitsbeheersing

Het organiseren van continue verbetering binnen een (project) organisatie, gericht op zowel proces-kwaliteit (QA) als productkwaliteit (QC).

Werkpakketbeheersing

Het structureren van het werk in werkpakketten en deze indeling gebruiken voor de organisatie van een project, als ondersteuning voor het beheersen van kosten, planning en oplevering.

Opleverbeheersing

Het organiseren van op- en afleveringen en het gestructureerd aanleveren van informatie aan de klant.

Risicobeheersing

Tijdig identificeren en analyseren van risico’s die impact hebben op het project en het coördineren van passende maatregelen om het risico te beheersen.

Raakvlakkenbeheersing

Het identificeren van raakvlakken tussen objecten en disciplines zodat ‘clashes’ vroegtijdig in kaart worden gebracht en op een beheerste manier de integraliteit wordt geborgd.

Deel deze pagina via