Privacyverklaring

ProcessMinded hecht veel waarde aan de bescherming van uw privacy en het vertrouwen dat wij zorgvuldig met gegevens, waaronder nadrukkelijk ook uw persoonsgegevens, omgaan. Wij respecteren uw rechten en vrijheden alsook de bredere, algemeen geldende wetgeving. Middels deze privacyverklaring willen we u eenvoudig en duidelijk maken op welke wijze wij dat doen.

Wat onder deze verklaring valt

Wij verwerken (o.a. verzamelen, opslaan, raadplegen) diverse (persoons)gegevens die wij in kader van dienstverlening nodig hebben. Deze verklaring richt zich op de verwerkingen van (persoons)gegevens die via deze website plaatsvinden.

Welke gegevens wij verwerken

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die direct of indirect naar u te herleiden zijn zoals uw naam en telefoonnummer. Door het invullen van het contactformulier of het cursusaanmeldingsformulier ontvangen wij van u (persoons)gegevens die wij opslaan. Hierbij gaat het om uw naam, e-mailadres en telefoonnummer.

Voor welke doeleinden deze gegevens gebruikt worden

Uw persoonsgegevens worden slechts voor de volgende doeleinden gebruikt:

  • Uw vraag of verzoek af te handelen.
  • Er worden zoals hieronder beschreven staat gegevens doorgestuurd naar derde voor het gebruik van diensten die het mogelijk maken om artikelen van de website te delen en de website gebruiksvriendelijker te maken, door middel van de informatie uit Google Analytics.

Hoe lang uw gegevens worden bewaard

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor een van de voormelde doeleinden waarvoor ze verkregen of verzameld zijn en/of zolang er een eventuele wettelijke verplichting geldt om gegevens te bewaren.

Het criterium dat wij daarbij hanteren is zolang als nodig of redelijk is voor de volledige beantwoording en/af afhandeling van uw vraag, verzoek of klacht.

Met wie uw gegevens worden gedeeld

ProcessMinded verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken als Facebook, Instagram, Twitter, Google+, en LinkedIn. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van deze partijen zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden permanente en tracking cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring van deze partijen (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te zien wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Twitter, Facebook, Instagram, Google+ en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Twitter, Facebook, Instagram en Google+ stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In blogartikelen kan gebruik worden gemaakt van content die geïmporteerd wordt vanuit andere bronnen of sites en op de Cmotions website wordt ontsloten. Denk hierbij aan Slideshare-presentaties en YouTube-video’s. Op vergelijkbare wijze als de sociale knoppen maken deze codes vaak gebruik van cookies. Wat zij met de cookies en persoonsgegevens doen, kunt u vinden in het privacy beleid van de desbetreffende dienst. Wij hebben hier geen controle over.

Wees u zich ervan bewust dat het gebruik van social media voor risico van de gebruiker is, deze worden niet gescreend op privacy misbruik.

ProcessMinded wil graag artikelen van de website kunnen delen met andere sociale media, om dit te kunnen doen is het nodig dat we gebruik maken van AddToAny.

Als u hier meer over wilt weten, verwijzen wij u graag door naar hun privacy policy:  https://www.addtoany.com/privacy

Hoe uw gegevens worden beheerd

ProcessMinded verwerkt uw (persoons)gegevens met uiterste zorg en treft daarbij passende technische en organisatorische maatregelen. Zo worden slechts de noodzakelijke (persoons)gegevens verzameld en is de opslag daarvan beperkt tot de periode dat deze nodig zijn voor één van de genoemde doeleinden.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

ProcessMinded gebruikt technische, functionele cookies en analytische cookies. Voor analytische cookies zijn dit cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. De cookies die gebruikt worden zijn om de gebruikservaring op onze website te optimaliseren.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google op dit moment niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van “een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Gebruik maken van uw rechten

U heeft een aantal rechten met betrekking tot uw (persoons)gegevens waaronder:

  • recht op inzage in door ons van u vastgelegde gegevens;
  • recht op het indienen van een verzoek tot correctie of verwijdering van uw gegevens;
  • recht op verzet indien u bezwaar maakt tegen bepaalde wijzen van gebruik van uw gegevens.

U kunt deze rechten uitoefenen door uw verzoek aan ons schriftelijk in te dienen. Dit kunt u doen door dit te melden bij hieronder vermeld adres of via onze contactpagina. We reageren zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen vier weken na ontvangst. Houd u er rekening mee dat wij uw identiteit kunnen verifiëren voorafgaand aan het in behandeling nemen van uw verzoek?

Nadere vragen of een klacht melden

Hebt u nadere vragen omtrent deze verklaring of een klacht aangaande uw privacy? Neemt u dan direct contact met ons op via info@processminded.nl of het op de website vermelde telefoonnummer. U kunt ons uiteraard ook schrijven. Stuurt u deze brief dan naar navolgend adres.

 

ProcessMinded BV
Avelingen-West 28
4202 MS Gorinchem

Deel deze pagina via