Jih Kee Pang

Jih Kee – Systems Engineer


Jih-Kee richt zich als systems engineer op het analyseren en structureren van complexe contractvraagstukken. Hierin is hij met name sterk in het vervullen van een procesmatige rol waarbij hij de integraliteit van een uitdaging kan borgen door met verschillende disciplines afstemming te zoeken. Jih-Kee denkt graag pragmatisch mee over kwaliteit en maakbaarheid.

Deel deze pagina via