Jih Kee Pang

Jih Kee – Systems Engineer


Als Systems Engineer richt ik mij op het analyseren en structureren van complexe contractvraagstukken. Dit verzorg ik voor projecten zowel in aanbesteding als in uitvoering binnen verschillende bedrijven in de aannemerij.

Binnen een projectteam vervul ik een procesmatige rol. Waar verschillende vakspecialisten zich buigen over hun werkveld-gebonden uitdagingen, geef ik adviserend ondersteuning in het borgen van de integraliteit. Deze meer discipline-overstijgende benadering past goed bij mijn wat generalistische persoonlijke insteek. Ik hou ervan om met verschillende mensen te sparren over de technische invulling van contractvraagstukken. Ik probeer me hierbij in te leven in de positie van de Opdrachtgever en anderzijds denk ik vanuit een pragmatische kant mee over de kwaliteit en de maakbaarheid. Mooi dat dit vaak gepaard gaat met een dosis humor dat als een soort smeerolie werkt.

Mensen om mij heen beschrijven mij als een professional die zich weet in te zetten binnen verschillende situaties en omstandigheden. Het is een omschrijving die de kern van mij als persoon raakt. Tijd om aan te passen is er doorgaans niet, en het ad hoc kunnen leveren daagt uit. Daarnaast weet ik mijn opgedane ervaringen binnen en buiten de civiele techniek geregeld in te zetten om in het moment van toegevoegde waarde te zijn.

Mijn werk voer ik uit op het snijvlak van techniek en proces, waarbij de uitdaging is om er voor te zorgen dat die op de juiste wijze bij elkaar komen. Hier zit de dynamiek; en dat maakt het spannend!

Deel deze pagina via