Windplan Blauw

Afgerond

Windplan Blauw

Windplan Blauw, een initiatief van SwifterwinT en Vattenfall, bestaat uit een windpark in de gemeente Dronten en Lelystad, waar 74 windturbines worden vervangen door 61 grotere turbines, met een opgesteld vermogen van ruim 335 MW. Daarvan komen er 37 op land te staan en 24 turbines in het IJsselmeer. De 28 windturbines van het huidige windpark “Irene Vorrink”, destijds gebouwd door Ballast Nedam, worden volledig vervangen door 24 moderne en krachtige turbines. Hiervoor ontwerpt en bouwt Ballast Nedam de kofferdamconstructies voor de turbinefundaties, realiseren zij de parkbekabeling en verzorgen de aansluiting met het onderstation.

Een procesmanager van ProcessMinded organiseert en beheerst voor dit project het SE-proces en de benodigde projectmatige aanpassingen in het managementsysteem.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Ballast Nedam
  • Contractvorm:
    UAV-GC
  • Omschrijving expertise / dienst / product:
    Beheren van het SE-proces en de benodigde projectmatige aanpassingen in het managementsysteem.