Uitbreiding Waterwinstation Prinses Juliana

Actief

Uitbreiding Waterwinstation Prinses Juliana

Het project Uitbreiding Waterwinstation Prinses Juliana in Andijk zal de groeiende drinkwatervraag op middellange termijn (tot 2035) opvangen, waarbij voldoende voorgezuiverd oppervlaktewater beschikbaar wordt gesteld door het inname- en voorzuiveringsstation WPJ 2. De doelstelling is om de capaciteit met 4.400 m3/h uit te breiden. ProcessMinded ondersteund daarbij het bouwteam, bestaande uit PWN-Nijhuis-GMB, in het organiseren en uitdragen van de Systems Engineering methodiek. Het faciliteren van de GMC-tool, het opstellen van verificatie en validatie plannen/rapporten en medewerking in de procesbeheersing zijn daarbij actieve doelen.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    PWN, Nijhuis & GMB