Actief

RWZI Oijen

Renovatie en Kwaliteitsverbetering

ADS Groep is de aannemer die de renovatie en kwaliteitsverbeteringen realiseert voor de RWZI Oijen. De uitvoeringsperiode van het project is vanaf zomer 2022 tot eind 2025. RWZI Oijen is een rioolwaterzuiveringsinstallatie bestemd voor het zuiveren van stedelijk afvalwater afkomstig van huishoudens en bedrijven in Oijen en omstreken. Naast de renovatie van de RWZI, vindt er tegelijkertijd ook een kwaliteitsverbetering plaats. Ook wordt het bedrijfsgebouw gerenoveerd om aan de huidige eisen te voldoen.

Als uitgangspunt geldt binnen dit project de Green Deal Duurzaam GWW 2.0. Om in dit kader duurzaamheid een integraal onderdeel te laten zijn van het project, wordt de Aanpak Duurzaam GWW toegepast. Hierbij ligt de nadruk met name op de volgende thema’s: energie, circulariteit en materialen, water en klimaatadaptatie en welzijn (gezondheid en veiligheid).

Processminded ondersteunt het projectteam op het gebied van Systems Engineering en in het gebruik van de Systems Engineering software tool ProMiSE Online.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    ADS Groep
  • Omschrijving expertise / dienst / product:
    Ondersteuning op het gebied van Systems Engineering en in het gebruik van de software tool ProMiSE Online.