Project N35 Rijkswaterstaat

Afgerond

Project N35

De toenemende drukte op de N35 veroorzaakt verkeersopstoppingen op het tracé Zwolle – Wijthmen. Daarom is het tracé Zwolle – Wijthmen opgenomen in de Crisis- en Herstelwet(CHW). Rijkswaterstaat voert een planuitwerking uit om de doorstroming, maar ook de leefbaarheid en verkeersveiligheid op en rond het tracé te verbeteren.

De planuitwerking onderzoekt oplossingen om het volgende te bereiken:

  • Een betere doorstroming en verkeersveiligheid op dit deel van de N35
  • Verbetering van de leefbaarheid in de kern Wijthmen
  • Minder sluipverkeer op andere wegen in de buurt

ProcessMinded heeft voor Rijkswaterstaat de Assistent Project Manager geleverd.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Rijkswaterstaat
  • Contractvorm:
    UAV-GC