Poldergemalen Leiden

Actief

Poldergemalen Leiden

Het hoogheemraadschap van Rijnland heeft met de gemeente Leiden afspraken gemaakt voor het overnemen van het beheer van meerdere polders. Bij het beheer van de polders horen ook de poldergemalen ‘Besjeslaan en Pesthuispolder-Noord’.  Voordat de overname plaatsvindt, worden de gemalen vernieuwd door Van Boekel Bouw & Infra.  Zo voldoen de poldergemalen aan de huidige basiseisen en kunnen ze werken binnen de systemen van Rijnland.

Om aan de basiseisen te voldoen voert Van Boekel Bouw & Infra de volgende werkzaamheden uit:

– Vervangen en/of aanvullen van de beschoeiing aan de instroomzijde
– Plaatsen van een nieuw bordes en krooshek
– Plaatsen van nieuwe opvoerwerktuigen (pompen)
– Vervangen van de leidingen en elektrotechnische installatie
– Vervangen van de installatiekast
– Vervangen van (het laatste deel van) de persleiding en uitstroomvoorziening

ProcessMinded levert voor het project de SE-coördinator en verzorgt het aansturen en beheersen van het gehele SE-proces.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Van Boekel Bouw & Infra
  • Omschrijving expertise / dienst / product:
    SE-coördinator en verzorgt het aansturen en beheersen van het gehele SE-proces