Lantis – Project Scheldetunnel

Actief

Lantis – Project Scheldetunnel

De nieuwe Scheldetunnel, die in het noorden van Antwerpen de Ring rond maakt, verbindt het nieuwe Sint-Anna knooppunt op Linkeroever met het toekomstige op- en afrittencomplex van het Oosterweelknooppunt op de rechteroever. De tunnel is 1,8 kilometer lang en heeft een afzonderlijke koker per rijrichting. In beide richtingen komen er drie rijbanen met een vluchtkoker in het midden van de tunnel en een aparte fietskoker van zes meter breed. De drijvende tunnelelementen worden in een speciaal ontworpen droogdok in Zeebrugge gebouwd, waarna ze over het water naar de locatie worden gesleept en tot zinken worden gebracht. Met de Scheldetunnel wordt, naast de Kennedytunnel en Liefkenshoektunnel, een derde alternatief geboden voor het kruisen van de Schelde.

Lantis, als beheersmaatschappij van de Vlaamse overheid, realiseert complexe mobiliteits- en leefbaarheidsprojecten in de Antwerpse regio. Het meest ambitieuze project van Lantis is de Oosterweelverbinding en het project Scheldetunnel vormt hier een onderdeel van.

ProcessMinded vervult op dit project verschillende rollen op het gebied van kwaliteitsbeheersing, systeem gerichte contractbeheersing en systems engineering, te weten: toetscoördinator en projectleider kwaliteitskamer.

Zie voor meer informatie www.oosterweelverbinding.be

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Lantis