Integraal Stationswerken Liander

Als netbeheerder verzorgt Liander (Opdrachtgever) de elektriciteitsdistributie in Gelderland en Noord-Holland en in grote delen van Flevoland, Friesland en Zuid-Holland.
Daartoe beheert Liander een groot aantal (ca. 40.000) Middenspanningsruimtes (MSR), voor het overgrote deel gebouwd na de oorlog.
Deze MSR’s voldoen vaak niet meer aan de huidige eisen op het gebied van asbest-, elektrische veiligheid en bedrijfsvoering. Delen van deze installaties moeten gemoderniseerd worden.
Daartoe heeft Asset Management (AM) een aantal noodzakelijke vernieuwingsprogramma’s geïnitieerd. De tijdige realisatie van deze programma’s vormt voor Liander een grote uitdaging.
Liander heeft besloten de uitvoering van een deel van deze werkzaamheden aan te besteden als een D&C contract voor het Stationswerk.

De komende 10 jaar wordt door Van den Heuvel Energieprojecten in samenwerking met Van de Beek Kabels Leidingen B.V. 1350 van deze ruimtes in de regio Gelderland geheel gerenoveerd, waarmee ze weer “toekomstproof” zijn. Van den Heuvel gaat Liander volledig ondersteunen door alle werkzaamheden, vanaf engineering tot eindoplevering uit te voeren.

ProcessMinded levert zowel de SE-Tool ProMiSE als de Systems Engineer.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Van den Heuvel Energieprojecten
  • Contractvorm:
    UAV-gc
  • Status werkzaamheden ProcessMinded:
    Lopend