Gas to Energy project voor de kust van Guyana

Afgerond

Gas to Energy project voor de kust van Guyana

Verwacht wordt dat de vraag naar elektriciteit in Guyana de komende vijf jaar aanzienlijk zal toenemen, samen met een snelgroeiende economie. Dit project zal Guyana’s koolstofarme ontwikkelingsstrategie ondersteunen. Dit betreft het plan om de zware stookolie te vervangen door aardgas als voornaamste energiebron. De aan te leggen pijpleiding zal 50 miljoen standaard kubieke voet gas per dag vervoeren. Hiermee kan een krachtcentrale van 300 megawatt worden aangedreven. Het project moet aanzienlijke voordelen opleveren voor Guyana, met name door de opwekking van schonere, betaalbare en betrouwbaardere elektriciteit.

De werkzaamheden voor Van Oord bestaan uit het aanleggen van de aanlanding waar de pijpleiding aan land komt met behulp van Horizontal Directional Drilling (HDD) en de installatie van 75 kilometer pijpleiding dicht bij de kust. Van Oord zal zijn pijpenlegger voor ondiep water, Stingray inzetten in waterdieptes tot 28 meter. De werkzaamheden beginnen medio 2023.

ProcessMinded draagt bij aan het project door middel van ondersteuning op gebied van Systems Engineering.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Van Oord
  • Omschrijving expertise / dienst / product:
    Ondersteuning op gebied van Systems Engineering