Dijkversterking Marken

Afgerond

Dijkversterking Marken

In opdracht van Rijkswaterstaat Programma’s, Projecten en Onderhoud realiseert aannemingsmaatschappij De Vries & Van de Wiel in combinatie met JLD Contracting als Combinatie Hof op Marken de dijkversterking rondom het schiereiland Marken. Naast het versterken en verbreden in buitenwaartse richting van de dijk moet de combinatie Hof op Marken ook rekening houden met enkele specials zoals De Rozewerf, een archeologisch monument. Ter plaatse van De Rozewerf liggen ijsbrekers die van historische waarde zijn. Combinatie Hof op Marken is ook verantwoordelijk voor het verwijderen, restaureren en her installeren van de ijsbrekers.

ProcessMinded begeleidt en ondersteunt Combinatie Hof op Marken in de toepassing van Systems Engineering. Naast de ‘standaard’ processen rondom het analyseren van de eisen, het opstellen van een SBS/WBS en het uitvoeren van de verificaties wordt er ook meegedacht en ontwikkeld in het opstellen van bijvoorbeeld een Verificatie & Validatie Strategie.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    De Vries & Van de Wiel
  • Contractvorm:
    UAV-GC