De Werven Utrecht

Actief

De Werven Utrecht

De werven van Utrecht zijn rijksmonumenten. Ze zijn onderdeel van een slim middeleeuws havencomplex van werven en werfkelders die onder de straat in verbinding staan met grote opslagkelders van de grachtenpanden. Werven, muren, kelders, water, bomen en wegen zijn allemaal nauw verweven. En er zijn veel verschillende eigenaren: bewoners, ondernemers en de Gemeente Utrecht. Om de werven te behouden en te herstellen, moet er goed samengewerkt worden en moet er een gezamenlijke aanpak voor eisenmanagement komen.

Het project houdt zich bezig met herstellen wal-, werf- en kluismuren en kelders in het wervengebied. Ook worden er maatregelen genomen om schade aan muren en kelders in de toekomst te voorkomen. Dat kan alleen samen met keldereigenaren, bewoners, ondernemers en andere partijen in het gebied. Zo werken we met elkaar aan het herstel en behoud van het wervengebied.

Een team van ProcessMinded, bestaande uit drie collega’s, hebben de taak gekregen om 3 producten op te leveren. Wij helpen het projectteam van de Kromme Nieuwe Gracht met het opstellen van een systeemspecificatie op basis van de Klant Eisen. Daarnaast stellen wij een integraal eisenmanagement strategie op voor het programma en de drie uitvoeringsprojecten, Oude gracht, Kromme Nieuwe Gracht en Kelders. Tot slot schrijven wij ook een specificatie voor het inkopen van een eisenmanagementtool voor de uitvoeringsprojecten.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Gemeente Utrecht
  • Omschrijving expertise / dienst / product:
    Opstellen systeemspecificatie, opstellen integraal eisenmanagement strategie & schrijven specificatie voor het inkopen van een eisenmanagementtool voor de uitvoeringsprojecten.