Impact WKB 2021

maandag 09 december 2019

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

Kosten besparen door aantoonbare kwaliteit

Op 1 januari 2021 wordt een nieuwe wet van toepassing voor het bouwen. Dit is de Wet Kwaliteitsborging. Deze wet heeft invloed op alle bouwwerken waarvoor een vergunning vereist is. Daarnaast wordt de wet ondersteund door een nieuw stelsel voor kwaliteitsborging, wat onder andere inhoudt dat een onafhankelijke private partij de kwaliteit zal toetsen in plaats van de gemeente.

Kortom; bent u als aannemer werkzaam in de bouw? Dan heeft deze wet impact.

De wet kwaliteitsborging

De grootste verandering die de nieuwe wet kwaliteitsborging met zich mee brengt is de wijze waarop kwaliteit aangetoond dient te worden. In de huidige situatie toetst de gemeente vooraf de bouwplannen en ziet toe op de naleving van de verleende vergunning.

In de nieuwe situatie blijft de aannemer verantwoordelijk voor de geleverde kwaliteit, maar moet de aannemer zelf ‘proactief’ en aantoonbaar zorgen dat het bouwwerk aan het Bouwbesluit en contractuele eisen voldoet. De controle hierop wordt door de externe onafhankelijke kwaliteitsborger uitgevoerd. Een bouwwerk mag alleen in gebruik worden genomen als de kwaliteitsborger een verklaring voor ingebruikname afgeeft aan de gemeente.

Wat betekent dit voor u als aannemer?

Als aannemer dient u vanaf 1 januari 2021 te laten zien dat het gebouwde voldoet aan de gestelde eisen.

De kwaliteitsborger kijkt gedurende het bouwproces mee en controleert waar nodig. Daarnaast zal door u als aannemer een consumentendossier/opleverdossier moeten worden samengesteld voor de opdrachtgever.
Kortom: Aantoonbaarheid van het naleven van het Bouwbesluit en de eisen uit de overeenkomst met de opdrachtgever staat centraal gedurende alle fases van het bouwen.

Als aannemer kunt u kosten besparen door het de kwaliteitsborger zo makkelijk mogelijk te maken. Hierbij dient u de organisatie zodanig in te richten dat aantoonbaar en herleidbaar wordt voldaan aan de gestelde eisen. Op deze wijze kan de kwaliteitsborger zijn werk gemakkelijker en sneller uitvoeren en bespaart u op de kosten van de kwaliteitsborger.

 U voldoet aan de wetgeving en verhoogt aantoonbaar uw kwaliteit.


Wij zijn uw gids!

ProcessMinded is het adviesbureau dat u helpt met aantoonbaar werken. Ons team staat klaar, om samen met u, uw organisatie in te richten voor de wet kwaliteitsborging.

Begin 2020 zal ProcessMinded een kennissessie organiseren over de WKB en haar invloed.

 Meer weten? Mail naar Dominic@processminded.nl of volg ons op LinkedIn.

Deel deze pagina via