Windpark Drentse Monden Oostermoer

Afgerond

Windpark Drentse Monden Oostermoer

Voor het Windpark De Drentse Monden en Oostermoer worden 45 windmolens geplaatst. Deze 45 windmolens worden verdeeld over 6 verschillende lijnen en hebben een ashoogte van 145 meter. Het windpark zal in zijn geheel per jaar stroom voor 225.000 huishoudens leveren. ProcessMinded is tijdens de Pilot al betrokken geweest bij het toepassing en invulling van SE. Zowel in dienstverlenend verband als in het beschikbaar stellen van de ProMiSE, onze digitale SE Tool. De pilot was een succes en zo heeft ProcessMinded in juni 2020 ook kunnen helpen bij de overdracht naar de 2e fase van het project; het ontwerp, realisatie en oplevering van de gehele projectscope.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    A. Hak
  • Contractvorm:
    UAV-gc