Verbreding A15 Maasvlakte - Vaanplein (MAVA)

Afgerond

Verbreding A15

De A15 is de belangrijkste verkeersader in het Rotterdamse haven- en industriegebied. Deze weg ondergaat een grote verandering, met als doel: minder files en een betere doorstroming op dit stuk van het wegennet. De A15 wordt breder, waardoor meer verkeer gemakkelijker kan doorrijden.

Het project ‘Verbreding A15’ omvat naast deze capaciteitsuitbreiding ook het beheer van circa 37 kilometer van de A15 tussen de Tweede Maasvlakte en het knooppunt Vaanplein. Het project is de grootste opdracht uit de geschiedenis van Rijkswaterstaat die in één keer is aanbesteed.

Het project heeft het volgende onderdelen:

  • De doorstroming en veiligheid van de A15 wordt verbeterd door extra rijstroken en verkeersmanagementsystemen.
  • Op de plaats van de huidige Botlekbrug over de Oude Maas komt een nieuwe, grotere hefbrug.
  • Het onderhoud van de A15 valt voor bijna 25 jaar binnen het project. Dit is inclusief technische installaties, de bruggen en de viaducten en twee wegtunnels: de Botlektunnel en de Thomassentunnel.

 

ProcessMinded heeft voor het project ‘Verbreding A15’ diverse system engineers, verificatie- & validatieadviseurs en procesmanagers geleverd.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    A-Lanes A15
  • Contractvorm:
    DBFM