Sterke Lekdijk

Actief

Sterke Lekdijk

De Lekdijk beschermt een groot deel van Midden- en West-Nederland tegen overstroming. Als de Lekdijk doorbreekt kan een groot deel van de Randstad overstromen, tot Amsterdam aan toe. Daarom wordt de dijk tussen Amerongen en Schoonhoven versterkt, over een totale lengte van 55 km. Met deze dijkversterking zorgt men ervoor dat de dijk ook in de toekomst voldoende veilig is en voldoet aan de normen die sinds 2017 gelden.

Het dijkversterkingstraject is verdeeld in meerdere deelprojecten en is aanbesteed volgens de Europese aanbestedingsvorm Innovatiepartnerschap. De planuitwerkingsfase van de deelprojecten worden gekenmerkt door het innovatieve partnerschap tussen het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden en de aannemer. Vervolgens kan de aannemer met innovatieve oplossingen en kennis uit de planuitwerkingsfase starten met de realisatie.

Mourik Infra B.V. is één van de innovatiepartners en verantwoordelijk voor het deelproject Salmsteke. Het deelproject Salmsteke loopt vanaf de Rolafweg Zuid tot aan het dorp Jaarsveld en heeft een lengte van 2 km. Dit project haakt aan bij een bredere gebiedsontwikkeling: Salmsteke Ontkiemt! De dijkversterking  wordt gecombineerd met kansen voor recreatie en natuur. Hierdoor kan het gehele gebied in één keer worden opgepakt, wat zorgt voor minder overlast. De verkenningsfase is opgestart in 2017 en naar verwachting is het project gereed in 2023.

De rol van ProcessMinded voor dit project is het faciliteren en implementeren van Systems Engineering en het ondersteunen (incl. uitvoeren taken) van de procesmanager op het gebied van projectbeheersing.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Mourik Infra