Afgerond

RijnlandRoute

rlr_overzicht_uit_mtd_inpassingsvisie_landschapsplanDe RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk. Het project omvat o.a. de nieuwe snelweg inclusief een boortunnel, een verdiepte ligging en twee ongelijkvloerse aansluitingen.

ProcessMinded heeft met de inzet van een KAM-manager het gehele ISO9001 managementsysteem opgezet en begeleid naar de certificering. Daarnaast voert ProcessMinded alle interne en externe QA audits uit, inclusief het opvolgen van verbetervoorstellen. Daarnaast heeft een V&V Manager de V&V strategie opgezet en ingericht. Onze SE-coach heeft het werkpakketmanagement opgezet en de SE-werkwijze geïmplementeerd binnen het team. De QC coördinator begeleidt het gehele interne proces en begeleidt alle afstemming met de opdrachtgever.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    COMOL5
  • Contractvorm:
    DBM contract