rlr_overzicht_uit_mtd_inpassingsvisie_landschapsplanDe RijnlandRoute is een nieuwe wegverbinding van Katwijk, via de A44, naar de A4 bij Leiden. De weg lost huidige knelpunten op en garandeert de doorstroming in de regio Holland Rijnland, met name rondom Leiden en Katwijk.

De RijnlandRoute begint met een nieuwe aansluiting op de A4 ten noorden van recreatiegebied Vlietland. Vanaf de Oostvlietpolder gaat er een boortunnel onder de Vliet en Voorschoten door. Ter hoogte van Leiden gaat de tunnel over in een verdiepte ligging om bij Maaldrift aan te sluiten op de A44. Deze wordt verbreed tot 2 keer 4 rijstroken in de richting van het knooppunt bij Leiden-West. Het laatste deel van de RijnlandRoute is de verbreding van de Ir. Tjalmaweg richting Katwijk tot aan de aansluiting met de N441. De Tjalmaweg krijgt bovendien twee ongelijkvloerse aansluitingen voor de ontsluiting van de nieuwe wijk Valkenburg die gepland is op het oude vliegveld.

Bij het project horen ook de volgende aanpassingen in Leiden: het verbreden van de Europaweg naar 2x 2 rijbanen, het vernieuwen en verhogen van de Lammebrug en het herinrichten van het Lammenschansplein.

De RijnlandRoute is nodig om de economische potentie van de regio en de direct hieraan grenzende gemeenten, als Wassenaar en Leidschendam-Voorburg, te kunnen ontwikkelen en nieuwe woningbouw te kunnen ontsluiten.

ProcessMinded levert voor het project de KAM-Manager, V&V manager, Werkpakketmanager en de QC Coördnator.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    COMOL5
  • Contractvorm:
    DBM contract
  • Status werkzaamheden ProcessMinded:
    Lopend