Renovatie Pompstation Andijk 1 GMB Civiel

PWN is een drinkwaterproductiebedrijf in Noord-Holland en levert drinkwater aan ruim 780.000 huishoudens, bedrijven en instellingen in de provincie Noord-Holland. De anderhalf miljoen klanten gebruiken jaarlijks zo’n 106 miljard liter drinkwater.

Eén van de locaties waar water wordt gewonnen door PWN is Andijk. Pompstation Martien den Blanken, kortweg PSA1, onttrekt oppervlaktewater uit het IJsselmeer en werkt deze via meerdere zuiveringsstappen op tot drinkwater dat voldoet aan de huidige standaarden, wetten en regelgeving.

Sinds inbedrijfsname in 1968 is het pompstation ondanks tussentijdse revisies toe aan grootschalig onderhoud om de leveringszekerheid tot 2035 te waarborgen.

In dit kader is PWN samen met GMB Civiel B.V. gestart met het renoveren en vernieuwen van de installaties en constructies voor het pompstation. De scope omvat zowel de primaire procesdelen van de voorzuivering alsmede het gebouw en de gebouw-gebonden installaties.

ProcessMinded levert voor het project de Systems Engineer.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    PWN en GMB Civiel
  • Contractvorm:
    Bouwteam (Ontwerp), UAV (Uitvoering)
  • Status werkzaamheden ProcessMinded:
    Lopend