Renovatie Afsluitdijk Levvel

Actief

Renovatie Afsluitdijk

De Afsluitdijk wordt na 85 jaar versterkt om te kunnen blijven voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot, worden de monumentale spuisluizen gerenoveerd en de vluchtstroken van de A7 verbreed.

ProcessMinded levert een bijdrage aan dit project door het inzetten van de V&V procescoördinator en de Systems Engineer.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Levvel (BAM, Van Oord en Rebel)
  • Contractvorm:
    Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM)