Renovatie Afsluitdijk Levvel

De Afsluitdijk is het icoon van de Nederlandse waterbouwkunde en wordt na 85 jaar versterkt om te kunnen blijven voldoen aan de geldende veiligheidsnormen. Levvel zal de versterking van de Afsluitdijk ontwerpen, bouwen, financieren en onderhouden gedurende 25 jaar. Aan de kant van de Waddenzee wordt de dijk verhoogd en met een nieuwe bekleding versterkt. Levvel gebruikt daarvoor innovatieve en speciaal voor de Afsluitdijk ontwikkelde betonnen elementen, de zogenoemde Levvel-blocs.

Tevens wordt de afvoercapaciteit vergroot: de spuisluizen worden uitgebreid en er worden pompen ingebouwd. Levvel vergroot de afvoercapaciteit met zo min mogelijk energieverbruik vanuit het principe: “Spuien als het kan, pompen als het moet.” Zo kan ook in de toekomst bij alle weersomstandigheden voldoende water worden afgevoerd uit het IJsselmeer naar de Waddenzee.

Voor de bouw van de nieuwe pompen en de extra spuicapaciteit blijven de bestaande monumentale Spuisluizen in Den Oever intact en worden zij gerenoveerd. Het innovatieve karakter van het project komt onder meer tot uitdrukking in een hoogwaterkering van vezelversterkte kunststof schuiven in de vismigratierivier. De snelweg A7 wordt veiliger door de verbreding van de vluchtstroken. Het ontwerp van Levvel heeft nadrukkelijk aandacht voor recreatie en ecologie, door de realisatie van een fietspad aan de Waddenzeezijde over de volledige lengte van de Afsluitdijk, ecologische voorzieningen langs de dijk en visvriendelijke pompen.

ProcessMinded levert voor het project de V&V Coördinator en Systems Engineer

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Levvel (BAM, Van Oord en Rebel)
  • Contractvorm:
    Design, Build, Finance and Maintain-contract (DBFM)
  • Status werkzaamheden ProcessMinded:
    Lopend