Opwaardering Twentekanalen

Actief

Opwaardering Twentekanalen

De Twentekanalen liggen in Oost-Nederland en bestaan uit de hoofdtak vanaf de IJssel naar Enschede en de zijtak van Delden naar Almelo. Het gegunde contract van Rijkswaterstaat behelst de 2e en laatste fase van de verruiming. De werkzaamheden bestaan onder andere uit het vervangen van de huidige damwanden over een lengte van 17 km, het verruimen van het kanaal en het aanbrengen van een zelfdichtende laag ten behoeve van de grondwaterbeheersing in de omgeving van de Twentekanalen

ProcessMinded levert voor dit project de informatiemanager waarbij onder andere in het takenpakket behoren; de V&V coördinatie, op- en afleverondersteuning en beheersing van het gehele SE-proces.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Combinatie van Oord - Hakkers - Beens
  • Contractvorm:
    Design & Construct (D&C)