Leidingbrug Ridderspoor

Afgerond

Leidingbrug Ridderspoor

Koole Terminals Botlek (KTB) laat een nieuwe leidingbrug “Leidingbrug Ridderspoor” op hun terrein in het Botlekgebied realiseren. KH Engineering heeft hiervoor de ontwerpwerkzaamheden (berekening, tekeningen, werkomschrijvingen) verricht. Maters en de Koning heeft voor KTB een CC3-controle uitgevoerd op de opgestelde ontwerpdocumenten van KH Engineering. Tevens zal Maters en de Koning de uitvoeringswerkzaamheden van de aannemer tijdens de realisatie van de leidingbrug inspecteren.

Hiervoor heeft ProcessMinded een risico gestuurd inspectieplan opgesteld wat Maters en de Koning zal hanteren tijdens de bovengenoemde inspecties.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Maters en de Koning
  • Contractvorm:
    RAW