Actief

GRONST

In de Maas vormen 7 stuwen al 100 jaar de ruggengraat van de rivier. Zij zorgen voor de regeling van het waterpeil, het tegenhouden van water, het voorkomen van té snel stromend water en borging van de diepte van de rivier.

De 7 stuwen in de Maas naderen het einde van hun levensduur. Daarom is vervanging of renovatie nodig. Deze stuwen kunnen niet allemaal tegelijk worden aangepakt, daarom laat Rijkswaterstaat de stuwen in fases vervangen en renoveren. Dit gebeurt stap voor stap vanuit het programma Vervanging en Renovatie. Tot het moment van renovatie of vervanging moeten de stuwen hun werk goed kunnen blijven doen. Daarvoor is onder andere het project GRONST, dat staat voor GRoot ONderhoud STuwen, door Rijkswaterstaat opgestart en in 2022 gegund aan hoofdaannemer Mourik Infra. De projectscope is dus uitgebreider dan het reguliere onderhoud dat door het jaar heen al wordt uitgevoerd.

Het project GRONST bestaat uit de stuwen Linne, Roermond, Belfeld en Sambeek en houdt grootschalige civieltechnische en werktuigbouwkundige onderhoudswerkzaamheden in. De onderhoudswerkzaamheden zijn zeer verschillend per stuw. Van schilderwerk, het vervangen van aandrijvingen, herstellen van bodembescherming en repareren van betonschades tot het vervangen van de stuwkraan bij stuw Roermond. Hiermee blijven de stuwen tot de grootschalige renovatie of vervanging goed functioneren en blijft de waterveiligheid gewaarborgd.

ProcessMinded heeft voor het project de SE-structuur opgezet in de Relatics omgeving van Mourik Infra, waarin alle projectinformatie overzichtelijk in beeld gebracht wordt. Ook ondersteunen medewerkers van ProcessMinded bij het verificatie- en validatieproces.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Mourik Infra
  • Omschrijving expertise / dienst / product:
    SE-structuur opzetten en ondersteunen bij het verificatie- en validatieproces