Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Actief

Dijkversterking Tiel-Waardenburg

Het project ‘Dijkversterking Tiel-Waardenburg’ is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma waarin Rijk en Waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

Waterschap Rivierenland heeft het project gegund aan bouwcombinatie Mekante Diek, een samenwerking tussen Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer. De uitdaging is om 19 kilometer dijk tussen Tiel en Waardenburg te versterken. Wat het project extra bijzonder maakt is dat het grenst aan een Natura 2000-gebied en zich deels uitstrekt langs bewoond gebied.

Het project doorloopt deels een twee-fasen contract. In de eerste fase worden constructieve oplossingen uitgewerkt in nauwe samenwerking met de opdrachtgever, en deze vormen de bouwstenen voor het definitieve ontwerp. De bouwcombinatie is in de tweede helft van 2021 gestart met de ontwerpfase en in 2023 is de daadwerkelijke uitvoering van het project begonnen. Een ambitieuze planning leidt ertoe dat de dijk in oktober 2026 hoogwaterveilig zal zijn.

ProcessMinded levert voor de bouwcombinatie een procescoördinator die zich toespitst op de disciplines ontwerp en omgeving. Tot het takenpakket behoort tevens het proces opleveren en overdragen. Door de gezamenlijke inspanning met de opdrachtgever lukt het om ons gezamenlijk doel te verwezenlijken: Oplevering en Overdragen in één dag.

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Mekante Diek (Ploegam, Van Oord en Dura Vermeer)
  • Omschrijving expertise / dienst / product:
    Procescoördinator