Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Actief

Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg

Het project ‘Dijkversterking Gorinchem-Waardenburg’ is onderdeel van het Hoogwaterbeschermingsprogramma, een programma waarin Rijk en Waterschappen intensief samenwerken om Nederland te beschermen tegen overstromingen.

De dijkversterking van het dijktraject Gorinchem – Waardenburg wordt uitgevoerd door de Graaf Reinaldallinatie. Het project en is gelegen langs de noordkant van de Waal in het hart van de Tielerwaard, voor het grootste gedeelte in de provincie Gelderland in de gemeente West Betuwe en voor een klein gedeelte in de provincie Zuid-Holland in de gemeente Gorinchem.

Het project bestaat uit het verbeteren van afgekeurde dijkvakken op (een combinatie van) verschillende faalmechanismen (macrostabiliteit, hoogte en piping) over een totale tracélengte van 23,5 kilometer, lopend van de Dalemsewal in Gorinchem tot aan de kruising met de A2 bij Waardenburg. De dijk wordt versterkt door middel van een buitendijkse versterking, binnendijkse versterking of een constructie.

De dijkversterking gebeurt in drie fasen: de verkenningsfase, de planuitwerkingsfase en de realisatiefase. De verkenningsfase (2014-2018) en de planuitwerkingsfase (2018-2021) zijn afgerond.

Na de afronding van de wettelijke procedures in de voorgaande fases is de uitvoering gestart in juni 2021. Deze duurt tot 2026.

ProcessMinded verzorgt het kwaliteitsmanagement voor de bouwcombinatie Waalensemble V.O.F. (Heijmans Infra B.V. / GMB Civiel B.V. / De Vries & van de Wiel B.V.), onderdeel van de Graaf Reinaldalliantie.

 

Deel deze pagina via
  • Opdrachtgever:
    Graaf Reinaldalliantie
  • Contractvorm:
    Alliantie
  • Omschrijving expertise / dienst / product:
    Kwaliteitsmanagement