Tender Quick Scan SE

Herken je het volgende?

Je werkt aan een tender en hebt te maken met een UAV-GC contract. Het contract heeft als bijlage zowel een technische vraagspecificatie (VSI of VSE Vraag Specificatie Eisen) als een procesmatige vraagspecificatie (VS2 of VSP Vraag Specificatie Proces). In een kort tijdsbestek moet je zowel de aanbieding als ook het EMVI plan maken.

Je focus ligt meer op de techniek en je hebt minder affiniteit met proceseisen. Daarnaast heb je ook weinig tijd om je hierin te verdiepen.

Je wilt het project gaan aannemen, maar je wilt in de tender geen fouten maken, onnodige contractuele risico’s nemen of kansen missen!

Het zou helpen als er iemand met kennis en ervaring een goede scan maakt van de procesmatige eisen, zodat je weet of hier risico’s dan wel kansen inzitten.

Herkenbaar en aantoonbaar

Procesbeheersing

Projecten zijn tegenwoordig een complex geheel van techniek, contract en omgeving. Van groot belang hierbij is de integrale samenwerking tussen alle betrokkenen. Door processen goed in te richten kan een beheerst project gecreëerd worden. Veelal zien we echter dat een goede basis voor procesbeheersing ontbreekt zowel tijdens de tender als gedurende de realisatie.

Wij gebruiken onze pragmatische kennis en ervaring voor het inrichten van een basis voor deze beheersing. In de Tender Quick Scan geven wij een indicatie van de benodigde organisatie en ’tooling’ die benodigd is voor een succesvolle procesbeheersing.

De effectiviteit van Systems Engineering

Heel veel infrastructurele opdrachten komen in de markt als E&C- of projecten. Aannemers krijgen meer en meer verantwoordelijkheid en vrijheid bij de realisatie van projecten. Daarbij verschuiven veel taken, rollen en verantwoordelijkheden van opdrachtgever naar opdrachtnemer en moeten aannemingsbedrijven veel informatie verwerken en structureren.

Systems Engineering (SE) is een effectieve manier om al die informatie adequaat vast te leggen en de aantoonbaarheid van de eisen uit het contract te realiseren.

Waarom helpt een Tender Quick Scan je?

Bij tendertrajecten voor opdrachten tot ca. € 15 mio en een korte doorlooptijd wordt vaak geen systems engineer of procesmanager/procescoördinator betrokken. Toch is vaak specifieke expertise nodig voor het doorgronden van de gestelde proceseisen.

Met de Tender Quick Scan wordt in de tenderfase de benodigde expertise vraaggestuurd en voor een korte periode ingezet om een analyse te maken van de proceseisen (VS2). Met hulp van deze analyse heeft jouw organisatie een grotere kans onderscheidend te zijn en het project aan te nemen.

Optioneel kan door onze experts een begroting worden opgesteld met betrekking tot de benodigde inzet van personeel en benodigde (ICT) middelen ten aanzien van de proceseisen en beheersmaatregelen voor de procesrisico’s.

Waarom ProcessMinded?

Op basis van onze kennis en ervaring kunnen we een goede inschatting maken van de gevraagde kwaliteit, de te leveren producten en de impact van proceseisen. Je krijgt als aannemer de inzichten overzichtelijk gepresenteerd, zodat je je ondertussen kunt blijven focussen op de techniek, de planning en de calculatie tijdens de tenderfase.

Zo maken wij het verschil:

  • Wij beheersen alle SE-technieken en hebben eigen SE-software (ProMiSE);
  • Wij hebben ruime ervaring en maken bij vraagstukken gebruik van alle aanwezige expertise en ervaring van onze specialisten in onze organisatie;
  • Wij kunnen binnen korte tijd een analyse maken van de proceseisen uit de contractstukken (VS2).

Dit krijg je van ons:

  • Een scan van alle proceseisen (VS2) met daarbij aangegeven wat eventuele kansen, risico’s en tegenstrijdheden zijn;
  • Aanbevelingen voor een effectieve procesbeheersing voor het project;
  • Conceptvragen met betrekking tot de proceseisen (VS2) aan de Opdrachtgever voor de Nota van Inlichtingen (optioneel);
  • Een opzet van de benodigde organisatie & middelen m.b.t. procesbeheersing inclusief kostenraming t.b.v. budgettering (optioneel).

Gebruik maken van onze Tender Quick Scan?

Wij geven vooraf een kostenindicatie en planningsindicatie af op basis van de door jou aangeleverde tenderinformatie.

De opdracht voor een Tender Quick Scan bieden we in 2 varianten aan:

  • vaste prijs;
  • regie op basis van uurtarieven.

Neem contact op om vrijblijvend met ons de mogelijkheden te bespreken.

+31 (0)183 217 000
info@ProcessMinded.nl
ProcessMinded

Deel deze pagina via