Systems engineering

ProcessMinded is gespecialiseerd in systems engineering: het ontwerpen, implementeren en optimaliseren van bedrijfsprocessen. Het proces van systems engineering bestaat onder andere uit:

  • eisenmanagement;
  • eisenanalyse;
  • structuren opzetten;
  • wijzigingenbeheer;
  • voortgangsmonitoring en –bewaking.

Eisenmanagement

Tijdens een tender en/of in de opstartfase van een project kan ProcessMinded het proces van eisenmanagement begeleiden of uitvoeren. Allereerst kunnen we structuur aanbrengen in de eisen door de relaties tussen de eisen te bepalen. Hierdoor worden de eisen geordend en wordt feitelijk de ‘eisenboom’ opgebouwd. Is de vraagspecificatie door een opdrachtgever aangeleverd in een formaat waarin de relaties tussen eisen reeds zijn aangegeven, dan kan ProcessMinded deze structuur reviewen en aanpassingen adviseren vóór de verdere bespreking met de opdrachtgever(s). Ook in een lopend project kan ProcessMinded adviseren en ondersteuning bieden in het eisenmanagement.

Eisenanalyse

ProcessMinded kan ook ondersteuning bieden bij het inhoudelijk analyseren van de eisenset. Hierbij wordt bekeken of eisen duidelijk, verifieerbaar en uitvoerbaar zijn. Eventueel moeten de eisteksten ‘SMART’ worden gemaakt of moet de decompositie van eisen plaatsvinden om ze in de juiste context te kunnen plaatsen. ProcessMinded kan ook dit proces begeleiden of uitvoeren.

Structuren opzetten

Naast de eisenboom worden ook andere structuren opgezet, zoals objecten- en activiteitenbomen. Vervolgens worden de geanalyseerde eisen aan deze structuren gekoppeld. Dit maakt het gemakkelijker om een totaalbeeld te krijgen. Randvoorwaarden en risico’s worden per onderdeel inzichtelijk gemaakt. ProcessMinded kan deze werkzaamheden in een tender zowel op regiebasis als voor een vast bedrag uitvoeren.

Wijzigingenbeheer

Een belangrijk aspect bij systems engineering is het verwerken en up-to-date houden van de eisenset naar aanleiding van wijzigingen van de opdrachtgever (bijvoorbeeld Nota’s van Inlichtingen). De gemaakte wijzigingen worden beheerd en inzichtelijk gemaakt in Relatics. Hierdoor is te allen tijde te achterhalen welke wijzigingen op welk moment hebben plaatsgevonden, en met welke oorzaak.

Voortgangsmonitoring en –bewaking

Eveneens cruciaal bij systems engineering is het monitoren van prestaties en output van de processen. Dit is belangrijk voor de waarborging van de integraliteit en integriteit van het informatiemanagementsysteem, en voor de meldingsfunctie naar de belanghebbenden.

Deel deze pagina via
Diensten van ProcessMindedRelatics ontwerp & optimalisatieRelatics beheerProcess & Kwaliteits ManagementVerificatie & ValidatieSystems enginering toegepastDocuments managementVerandermanagement basis ISO 15504/15288Werkvoorbereider nieuwe contractenRisico & raakvlak managementManagement plannen