Risicomanagement en raakvlakmanagement

Risicomanagement

Risicomanagement is vooral bij de nieuwe contractvormen een onmisbaar instrument om het project succesvol te laten verlopen. Door risicomanagement kan een groot deel van de faalkosten worden beperkt en wordt de kans op een succesvol project vergroot. ProcessMinded kan het risicomanagementplan opstellen en de risico-inventarisatie begeleiden, waardoor de risico’s inzichtelijk worden. ProcessMinded kan het proces begeleiden, opdat er gedurende het gehele project bewuste keuzes worden gemaakt op het gebied van informatie, kwaliteit, veiligheid, tijd, kosten en omgeving. Het risicodossier kan optioneel worden beheerd in onze Relatics risicomodule, waardoor er direct een koppeling kan worden gemaakt tussen de risico’s en de SBS-/WBS-structuur. Hierdoor wordt nog beter inzichtelijk waar de risico’s liggen en welke risico’s dit zijn.

Raakvlakmanagement

Door de complexiteit van de huidige projecten worden deze meestal opgeknipt in deelprojecten. Hierdoor ontstaan er raakvlakken op zowel technisch als contractueel vlak. Voor deze raakvlakken is het van belang om expliciete, gedetailleerde raakvlakeisen te formuleren. Dit wordt raakvlakmanagement genoemd. In de Relatics raakvlakmodule van ProcessMinded heeft u de mogelijkheid om de raakvlakeisen te beheren, waardoor ook hier een koppeling kan worden gemaakt met de SBS en WBS. Dit vergroot het inzicht en verkleint de risico’s.

Deel deze pagina via
Diensten van ProcessMindedRelatics ontwerp & optimalisatieRelatics beheerProcess & Kwaliteits ManagementVerificatie & ValidatieSystems enginering toegepastDocuments managementVerandermanagement basis ISO 15504/15288Werkvoorbereider nieuwe contractenRisico & raakvlak managementManagement plannen