Ontwikkeling MKB

woensdag 05 juni 2019

ProcessMinded heeft zich sinds de oprichting in 2013 veel bezig gehouden met het delen, optimaliseren en ontwikkelen van kennis voor projecten en bedrijven. Hierdoor heeft ProcessMinded inmiddels een scala aan “standaard” oplossingen, welke we snel en effectief kunnen implementeren binnen een bouw bedrijf en/of project omgeving.

We krijgen inmiddels vaker de vraag vanuit MKB-bouwondernemingen of we kunnen meedenken in een totaal-oplossing om het kennisniveau van het bedrijf op een hoger niveau te brengen. En hierdoor een efficiëntieslag te maken in de tender en realisatie van de moderne werken door een uniforme en transparante werkwijze te implementeren.

Om deze vraagstukken van onze klanten zo goed en effectief mogelijk aan te pakken, bespreken we hiervoor altijd een plan van aanpak met onze klant. Dit plan start altijd met een inventarisatie van de huidige systemen, werkwijzen en kennisniveau. Door middel van gesprekken, interviews en een (online) enquête bepalen we het huidige niveau van zowel het bedrijf als de medewerkers. Vervolgens stellen wij een plan van aanpak op inclusief een financieel totaal-voorstel.

Wanneer uit de inventarisatie blijkt dat de huidige processen m.b.t. het ISO certificaat niet voldoen, zullen we aan de hand van ons blueprint managementsysteem een oplossing bieden. Hiermee kunnen we met een zeer korte doorlooptijd de (her)certificering bedrijfsspecifiek organiseren inclusief eventuele begeleiding van de audits.

Daarnaast maken we voor de optimalisatie van de bedrijfsvoering veelal gebruik van ProMiSE, onze complete managementtool, welke is gebaseerd op de ISO-15288. Hierin wordt de projectbeheersing van o.a. Risico’s, Raakvlakken, Afwijkingen, Wijzigingen en de Verificatie en Validatie van eisen geregistreerd en gerapporteerd.

Voor de ontwikkeling van medewerkers hebben wij de cursus Systems Engineering ontwikkeld. In 10 stappen worden de basisbeginselen van Systems Engineering behandeld. Voor een bedrijfsontwikkeling is er ook nog een verdiepingsslag benodigd. Deze verdiepingsslag is maatwerk en bestaat uit een aantal workshops waarin de processtappen van de organisatie worden behandeld. Te denken valt aan een workshop (ochtend) waarin de mogelijke WBS structuren worden besproken en de interactie van de WBS in o.a. de calculatie, ontwerp en werkvoorbereiding.

Naast bovenstaande zichtbare en tastbare ontwikkelingen hebben we vooral te maken met MENSEN. Veel verandertrajecten gaan gepaard met frustraties en conflicten met onszelf en anderen. Dit komt door de manier waarop wij omgaan met verandering en hoe wij op het gedrag van andere mensen reageren. Het is belangrijk om jezelf te kennen en te begrijpen hoe de ander in elkaar zit, zodat je optimaal kunt samenwerken. Als organisatie is het belangrijk dat je de juiste mensen op de juiste plaats hebt, zodat er effectief gewerkt kan worden. Om hier een duidelijk beeld van te krijgen kunnen we per medio juni ook DISC assessments afnemen binnen uw organisatie/ project. In een gebalanceerd team zijn alle DISC-stijlen vertegenwoordigd.

Bent u benieuwd hoe ProcessMinded uw bedrijf en/of project op een hoger niveau kan brengen? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen.

Deel deze pagina via